Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,54 / Satış: 5,56
€ EURO → Alış: 6,14 / Satış: 6,16

SAÜ’ de Hedefler Değerlendirildi

SAÜ’ de Hedefler Değerlendirildi
  • 06.12.2016
  • 1.132 kez okundu
Reklam

Sakarya Üniversitesi akademik personeli, üniversite eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini değerlendirme amacı ile bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Koordinatörler ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin katılımı ile ‘Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıda, SAÜ Lisans Programlarında sürdürülmekte olan eğitim-öğretim programları güncellenme çalışmaları, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile kalite ve akreditasyon uygulamaları konuları değerlendirildi. Toplantıda yükseköğretimde misyon-program çıktıları, eğitim planlama, Ar-Ge faaliyetleri, akreditasyon-kalite uygulamaları ve sürekliliğin sağlanması, program güncelleme çalışmaları, eğitim programlarında ölçme ve değerlendirme, lisansüstü programlarında hedefler, SABİS, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile merkezi laboratuvar konuları ayrıntılı olarak ele alındı.

Kaliteyi Benimsedik

Kalite süreçlerine ilişkin geliştirdikleri modelin son yıllarda üniversiteye sürekli olarak başarı sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Elmas, kalite alanında Sakarya Üniversitesi’nin pek çok ödüle sahip olduğunu belirtti.

Çalışmalarıyla Türkiye’deki kamu kuruluşları ve üniversitelere model olduklarını ifade eden Prof. Dr. Elmas, kalite konusunu tüm kurumlara yayılmasını arzu ettiğini belirtti. Rektör Elmas, Sakarya Üniversitesi’nde kalite konusunun benimsendiğini ve bu konuda öğrencilerinde aktif rol oynadığı belirtti.

Eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim alanlarındaki mevcut durum ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildiği toplantıda, Sakarya Üniversitesi’nin tüm çalışmaları ayrıntılı olarak masaya yatırıldı.

SAÜ’de Eğitim

Sakarya Üniversitesi’nde yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetlerini bilgiler veren SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, faaliyetleri Yapılmış Olan Çalışmalar’, ‘Eğitim Komisyonu’nda Hazırlanıp Görüşe Sunulan Çalışmalar’ ve ‘Sürekli İyileştirme Çalışmaları’ başlıkları altında katılımcılar ile paylaştı.

Eğitim komisyonunda hazırlanıp görüşe sunulan çalışmalardan ve yönergelerden bahseden Prof. Dr. Yalçın, önceki öğrenmelerin tanınması ile ilgili bilgiler vererek, ölçme-değerlendirmede yapılan bazı hatalar konusuna dikkat çekti. Konuşmasında, ‘Sürekli İyileştirme Çalışmaları’ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yalçın, öğrenci transkriptlerinde yeniden düzenleme ihtiyacı olduğu, yeni bir Danışmanlık Yönergesi ve SABİS üzerinde güncellemeler üzerinde çalışıldığı, Bitirme, Staj, İş yeri eğitimi, tezler ve uzmanlık alan dersleri için yeni bir Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’nin gerekli olduğunu söyledi.

İyileştirme süreçlerinin aksamadan devam etmesi için, birimlerin bu aktiviteleri bir takvim dahilinde yapması ve mevcut takvimlerini buna göre güncellemesi gerektiği ifade eden Prof. Dr. Yalçın, Bahar döneminde SABİS üzerinden Program Öz Değerlendirmesi yapılması gerektiği ve birimlerimizde Öğrenci Görüşmelerinin organize edilmesi gerektiği belirtti.

Eğitim teşvik ve takdir için Eğitim-Öğretim Bireysel Başarı Ödülü uygulaması tanıtan Yalçın, yeni uygulama ile her bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten öğretim üyelerinin eğitim-öğretim performanslarını belirlemek ve ödüllendirme yapabilmek için usul ve esaslar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

SABİS’in kapsamı genişliyor

Sakarya Üniversitesi’nin bilişim yönetimi, bilişim alt yapısı ve araçlarının sürekli yenilendiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, SABİS’in uygulamaya geçecek yeni modülleri tanıttı. Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Sakarya Üniversitesi’nin sosyal medya kullanımı konusunda bilgiler vererek, fakültelerin ve meslek yüksekokullarının sosyal medya hesapların nasıl kullanması gerektiği konusunda bir sunum yaptı.

SAÜ’de Kalite Uygulamaları

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan, Kütüphane ve Dokümantasyon, Çevre Atık Çalışmaları, Yabancı Öğretim Üyesi, Sosyal Projeler hakkında bilgiler verdi. Kütüphane hedefleri arasında Kayıtların uluslararası görünürlüğünü sağlamak, Kullanıcı sayısını arttıracak faaliyetleri yönetme, Kurumsal iletişim ve tanıtım çalışmaları, Koleksiyon geliştirme, Kütüphane binalarının revizyonu gibi konuların olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan, fakültelere göre kitap sayıları konusunda bilgiler verdi.

Prof. Dr. Arkan SAÜ’nün Çevre ve Atık Çalışmaları hakkında, karbon ayak izinin ölçülmesi ve izlenmesi, Enerji tasarrufu ve verimliliğinin artırılması, Atık yönetimi ve değerlendirilmesi, Yenilenebilir enerji uygulamaları, Çevre bilinci ve farkındalık çalışmaları, Çevresel riskler analizi ve yönetimi ve Çevre Yönetim Standardı gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Adaptto’nun 2017 hedefleri

Sakarya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren, Adapazarı Teknoloji Transfer Ofisi (ADAPTTO) çalışmaları ve projelere verdikleri desteklerden bahseden Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, ‘Proje Destek Birimi 2016 Faaliyetleri’ başlıklı bir sunum yaptı. Proje Destek Birimi’nin işleyişi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Engin, ilk aşamanın fikir toplama ve farkındalık yaratma olduğunu belirtti.

Adaptto’nun 2016 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Tahsin, TÜBİTAK Projeleri Başvurusu tamamlanan ve devam eden toplamda 122 proje olduğunu, Sakarya Üniversitesi’nin 1005 Projelerinde Üniversiteler Arasında birinci sırada yer aldığını ve 2209 Projelerinde Sakarya Üniversitesi, tarihinin en yüksek başvuruya ulaştığını söyledi.

Destek oranlarında artış

Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yapılan destekler, yayınlar ve kabul edilen projeler hakkında bilgi veren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Özkan Toplan, üniversitenin 2015 yılında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ve 2016 yılı için yeni planlanan düzenlemeler ve destekler ile hedeflerinin kabul edilen proje sayılarını ve üniversite sanayi işbirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Toplan, Sakarya Üniversitesi’nin sağlamış olduğu Sanayi İşbirliği Projesi, Dış Kaynaklı Desteklere Teşvik Projesi, Acil İhtiyaç Destek Projesi, Tez Projeleri ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Projeleri hakkında destek ve teşvikler hakkında bilgiler verdi.

Kalite çalışmaları devam ediyor

Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (SAÜDEK) Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuba Canvar Kahveci, “YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, EUA IEP Geri Bildirimi ve Kalite Yönetim Bilgi Sistemi konuları üzerine bir sunum yaptı.

YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme konusunda katılımcılara bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Kahveci, YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme ana başlıklarını Kalite güvence sistemi, Eğitim ve öğretim, Araştırma ve geliştirme, Yönetim sistemi şeklinde sıraladı. Yrd. Doç. Dr. Kahveci, EUA IEP Geri Bildirim Raporunda, Sakarya Üniversitesi’nin ne yapmaya çalıştığı konusunda ve çalışan, öğrenci çabalarının sonuçları hakkında yüksek seviyede bilgiye sahip ve kendini oldukça iyi şekilde tanıyan bir kurum olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Mühendislikte akreditasyon süreçleri

Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Faaliyetleri ve Getirileri hakkında katılımcılara bilgiler veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, MÜDEK, Bologna Sürecinin Amacı, Akreditasyon öncesi ve sonrası durum ve dünyadaki durum hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

MÜDEK’in farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Prof. Dr. Torkul, MÜDEK’in amacının farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul son olarak, Mühendislik Fakültesi’nde hayata geçirilen Endüstri 4.0 Çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

FEDEK çalışmaları

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, fakültede yürütülen FEDEK çalışmaları konusunda bilgiler verdi. FEDEK başvurularının dosya teslimleri 16 Ocak 2015 tarihlerinde verdiklerini belirten Prof. Dr. Daşçıoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde bulunan 12 bölüm için resmi başvuru yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Daşçıoğlu, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 27 öğretim üyesi tarafından, 28 Kasım – 1 Aralık 2015 tarihleri arasında, Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinin değerlendirme sürecinden geçirildiğini belirtti.

AACSB Akreditasyonu

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, İşletme Fakültesi AACSB Akreditasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Aralık 2013’de dünyanın en eski ve prestijli akreditasyon kurumu olan AACSB’ye üye olduklarını belirten Prof. Dr. Can, AACSB’nin toplantılarına katılarak, Özdeğerlendirme hazırlık aşamasında olduklarını belirtti.

SBF’de Akreditasyon Başladı

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) Akreditasyon Süreçleri hakkında katılımcılara bilgiler veren SBF Dekanı Prof. Dr. Hamza Al, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi fakülteleri akredite edecek FEDEK, MÜDEK benzeri bir kurumun Türkiye’de olmadığını belirtti. Prof. Dr. Al, Avrupa’da, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği’nin bulunduğunu fakat sadece Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini akredite ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Al, yapılan çalışmalar sonucunda, fakülte bazında değil bölüm bazında akredite olunabileceğine karar verildiğini belirterek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak akreditasyon süreci başlatıldığını ifade etti.

Nitelikli mühendisler burada yetişiyor

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’ndeki kalite çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Teknoloji Fakültesi’nin tüm bölümlerinin MÜDEK tarafından akreditasyon alan ilk ve tek Teknoloji Fakültesi olduğunu belirtti.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarıbıyık, temel misyonlarının teorik bilgisinin yanı sıra, uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek olduğunu söyledi.
Kalite süreçleri benimsendi

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Yumuşak’ta fakültede yürütülen akreditasyon süreçleri hakkında bir sunum yaptı. Prof. Dr. Yumuşak, Ders içeriklerinin mühendislik ölçütleri çerçevesinde uluslararası kaliteyi garanti edecek düzeyde yenilendiğini, kalite ve kalite güvence sisteminin bütün öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından benimsediğini söyledi.

EPDAD başvurusu

Eğitim Fakültesi Akreditasyon çalışmaları konusunda bir sunum yapan SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Eğitim Fakültesi’nin ilk akreditasyon çalışmalarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlandığını ve ilk çalışmaların Amerika’da CAEP kuruluşu kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye’de Eğitim Fakülteleri akreditasyon kuruluşu olan EPDAD ile iletişime geçildiğini belirten Prof. Dr. Karahan, EPDAD’a 10 lisans programında akredite olmak için başvuruda bulunulmak istendiğini ancak, EPDAD’da yeterli değerlendirmeci olmadığı için Fen Bilgisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Türkçe programlarına başvurma kararı alındığını belirtti.

HEPDAK değerlendirme süreçleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) değerlendirme standartlarının ve program değerlendirme sürecinin temel amaçları konusunda bilgiler verdi.

Kalite konusunda kendimize güveniyoruz

Sakarya Üniversitesi’nin kalite alanında çok yetkin bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Elmas, “Bölümü en çok akredite olan üniversiteyiz. Biz kalite konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir kalite kuruluşu gelsin, üniversitemizi incelesin. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi her yıl farklı bir değerlendirmeden geçtiğini belirten Rektör Elmas, YÖK ve EUA’nın bu yıl da değerlendirme yapacağı belirtti.

58 77 741 753 8638523 78963 79666 85632 7412337633333 7893333 7896666timthumb-php

Etiketler: / / / / / /

İlçemiz Kemaliye Mahallesinden  Atalay,Armağan , Atakan Altun’un babaları Rüştü Altun vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kemaliye Mahallesi Merkez...
SUBAŞI AİLESİNİN ACI GÜNÜ!
İlçemiz Neviye Mahallesi sakinlerinden METİN SUBAŞI (54) vefat etti. Cenazesi bugün İkindi Namazına müteakip  ARİFİYE NEVİYE MAH. BÜYÜKDERE CAMİSSİNDE  kılınacak...
Dolu ve Sağanak Yağış Kışlaçay’ı da Vurdu!
Arifiye İlçesi Kışlaçay Mahallesin’de öğlen sonrası başlayan sağanak yağmur yaklaşık 5 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı...
‘Artçıları Kalbimizde’ Etkinliği Kapsamında Pedal Çevirdiler
Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü vesilesi ile Türk Kızılayı tarafından “Artçıları Kalbimizde” adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında Düzce’den İlimize pedal çevirerek...
Sağanak Yağış Arifiye’de etkili oldu!
 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış Sakarya’da ve ilçelerin de etkili oldu. Aşırı yağış ve fırtına ilçemiz Arifiye’de...
” Biz 20 yıl evvel cenaze kuyruğu gördük”
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20’nci yılında düzenlenen anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Biz ülke olarak...
Rıdvan DURAN’dan Teşekkür Mesajı
Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevinde bulunan Rıdvan Duran,Cumhurbaşkanımızn onayı ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atandı....
SYKD’den 17 Ağustos Depremi Yıldönümü mesajı
Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, 17 Ağustos 1999’da yaşanan ve büyük acılara neden olan depremin 20. yıldönümü münasebetiyle...
Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın
Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında deprem gününü ve sonrasını yaşamış vatandaşların görüşlerini...
MÜSİAD Sakarya’dan17 Ağustos Depremi açıklaması
Depremi Afet Olmaktan Çıkaracak Olan Tek Yol, Deprem Yaşanmadan Önce Alınacak Önlemlerde Saklıdır .. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)...
”Planlı Şehirleşmeli ve Depreme Hazırlıklı Olmalıyız.”
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 20. Yıldönümü dolayısıyla bir açıklamada...
BAYRAK; 20 YILDIR BENZER SÜSLÜ CÜMLELER…
Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depreminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, “yıllardır süslü cümlelerle gerçekler gizleniyor....
Baro Başkanı Burak’ın 17 Ağustos mesajı
Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.   Başkan...
Vatandaş Memnuniyet Anketi devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve katılımcı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ‘Vatandaş Memnuniyet Anketi’ kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr...
Sakarya Kitap Komisyonlarına Bakanlıktan Yeni Görev
Milli Eğitim Bakanlığı başarılı çalışmalarını gördüğü Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Yazım Komisyonlarına yeni görevler verdi. Sakarya Kitap Komisyonları...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ