Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: 5,68 / Satış: 5,71
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

Osmanlılar Türk-İslam Tarihinin En Parlak Sahnesidir

Osmanlılar Türk-İslam Tarihinin En Parlak Sahnesidir
  • 27.01.2017
  • 1.237 kez okundu
Reklam

Bugün  3 kıta 7 iklime 622 sene adaletle hükmeden Devleti Ali Osman’ın  doğum günü.Tam 718 sene önce bugün (27 Ocak 1299)Osmanlı İmparatorluğu Söğüt’de kuruldu.Doğum günün kutlu olsun.
Ey Oğul!Geçmişini iyi bil ki,geleceğe sağlam basasın…

Anayasa olarak kabul edilen vasiyetname!..
Ahmet Demirbaş
Osman Gazi’nin, oğlu Orhan Bey’e bıraktığı vasiyetnameye bütün Osmanlı sultanları, candan sarılmış; üç kıtaya yayılan devletin altı asır hiç değişmeyen anayasası olmuştur.

Bugün, Osmanlı Devleti’nin 718’inci kuruluş yıl dönümüdür… Dört yüz çadırlık bir beylikten devlet kuran Osman Gazi hazretleri 1257 yılında Söğüt’te doğup, 1326’da vefat etti. Türbesi Bursa’dadır…
1281 yılında babası Ertuğrul Bey vefat edince yerine geçti ve Osmanlı devletini kurdu. (27 Ocak 1299)
Osman Gazi hazretleri, cesur, zeki ve tam bir mümin idi. Çok cömert idi. Şeyh Edebali hazretlerinin kızı ile evlenip, bundan Alaüddin Paşa oldu. Ömer Bey’in kızı Bala Hatun’dan da Sultan Orhan oldu. Konya Selçuki Sultanı Alaüddin Şah’ın 1288 senesinde Sultan Osman’a gönderdiği takdir ve iltifat ve nasihatlerle dolu uzun mektubu ve Sultan Osman’ın edep ve nezaket dolu cevabı “Mirat-i kâinat” kitabında yazılıdır.
Ömrü, Rum kâfirleri ile savaşmakla ve İslamiyet’i yaymakla geçen Osman Gazi, Müslümanları rahata, huzura kavuşturmak için çalıştı. Büyük Allah adamlarından Şeyh Edebali hazretleri, damadı Osman Gazi’ye buyurdu ki:
“Ey oğul, artık Beysin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize hoşgörmek sana, anlaşmazlıklar bize, adalet sana, haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.”
Osman Gazi, kayınpederinin nasihatine harfiyen uymuş ve bu da onun daima başarılı olmasını sağlamıştır… O da vefât edeceği zaman, oğlu Orhan Bey’e vasiyette bulunmuştur. Bu vasiyeti onun İslâmiyete olan sevgi ve saygısını ve Türk milletinin rahat ve huzurunu düşündüğünü ve insan haklarına olan gönülden bağlılığını açıkça göstermekdedir. İşte o vasiyet:
“Ey oğul! Allahü teâlânın emirlerine muhâlif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini İslâm ulemâsından sorup anlayasın! İyice bilmeyince bir işe başlamayasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine in’âmı, ihsânı eksik etmeyesin ki, insan ihsânın kulcağızıdır. Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir. Ve Allah için cihâdı terk etmeyerek beni şâd et! Ulemâya riâyet eyle ki, ahkâm-ı islâmiyye işleri nizâm bulsun! Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet, ikbâl ve hilm göster! Askerine ve malına gurur getirip, İslâmiyet ehlinden uzaklaşma! Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allahın dînini yaymaktır. Yoksa, kuru gavga ve cihângirlik dâvâsı değildir. Sana da bunlar yaraşır. Dâimâ herkese ihsânda bulun! Memleket işlerini noksânsız gör! Hepinizi Allahü teâlâya emânet ediyorum…”
Osmanlı sultanları, bu vasiyetnâmeye candan sarılmış; üç kıtaya yayılan devletin altı asır hiç değişmeyen anayasası olmuştur. Ruhları şâd olsun…

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/595257.aspx

 

Osmanlılar Türk-İslam Tarihinin En Parlak Sahnesidir

Osmanlılar, Türk-İslâm tarihinin belki de en parlak sahnesidir. Ama bunun da arkasında yüzlerce yıllık bir Türk-İslâm an’anesi var. Osmanlılar, buna sahip çıkmışlar. Bu medeniyetin mirasçısı olmuşlar. Bu medeniyet, günümüzü inşa eden dinamikleri taşıyor. Matbaadan kâğıda, aşıdan göz ameliyatına kadar pek çok teknik, Müslümanların Avrupa’ya ve insanlığa hediyesidir. Bugün dünyanın en eski üniversitesini Müslümanlar kurmuştur. Hâlâ faaliyettedir.

Ancak bu medeniyeti insanlar üçüncü şahıslardan öğreniyor. Avrupa tarihçileri, oryantalistler uzun zaman bir İslâm-Türk-Osmanlı imajı meydana getirdi. Sadece savaşan. İlim, fen, kültür, medeniyet, adalet gibi sahalarda ismi anılmayan bir imaj bu. Şimdi artık bu tasavvur Batı’da kalmadı. Ama hâlâ Doğu’da bunların takipçileri var. Bunlar, oryantalistlerin sığ ve sübjektif tespitlerini bir ilmî gerçek olarak dile getiriyor, müdafaa ediyor. Şu halde Osmanlı’yı Osmanlı yapan âmilleri insanların doğru olarak bilmesi lazım.

İslâmiyet, zuhurunu müteakip kısa bir zamanda üç kıtaya kol saldı. Müslümanların sayısı kısa bir zamanda arttı. İslâm imparatorluğu dünyanın en zengin ve güçlü devleti oldu. İslâm İmparatorluğu’nu zirveye taşıyan en ehemmiyetli şey nedir? Sağlam ahlâk ve medeniyet prensipleridir. Bunlar, Osmanlı Devleti’nde de güçlenerek devam etti. Bu sayededir ki, Osmanlılar, tarihin en haşmetli devletlerinden olan Emevî ve Abbasî İmparatorluğu’nu bile geride bıraktı. 16. asra gelindiğinde dünyanın ve İslâm tarihinin her bakımdan en güçlü devleti oldu.

Türkler, Müslüman Olmakla neler kazandı?

Türkler, Müslüman olmakla İslâmiyet’e ve Müslümanlara çok büyük fayda sağladılar. Tabii kendileri de bundan çok istifade ettiler. Bünyesine uyan kuvvetli bir dinin, bir milleti ayakta tutup, istikbale taşıyacak en mühim âmil olduğu inkâr edilemez.

11. asır içinde, Türklerin üç büyük dalga hâlinde, üç istikamette yayılma hareketinde bulunduğu biliniyor:

Bunlardan birincisi, Gazne hükümdarları emrindeki Türk boylarının, Hindistan’a olan yayılmalarıdır. Buraya Müslüman olarak gittiler. Buralara İslâm dinini ve medeniyetini de götürdüler. Bugün Hindistan ve havâlisinde 500 milyona yakın Müslüman topluluğunun bulunması, bu hareketin bir neticesidir.

İkincisi, Oğuz Türklerinin, İran üzerinden Anadolu’ya yayılmasıdır. Oğuzlar da, buraya Müslüman olarak gelmişlerdi. Bugün, aradan asırlar geçtiği halde, ancak Müslüman olarak kalışları sayesinde, yine bu topraklarda oturmaktadırlar. Bunlar bizim atalarımızdır. Osmanlıların atalarıdır.

Üçüncü istilâ hareketi, Karadeniz’in kuzeyinden, Balkanlara doğru oldu. Ancak bu Türk boyları İslâm dinine girmeden buraya gelmişlerdi. Etraflarını saran Hıristiyan devletlerin tazyiki ile kısa zamanda dinlerini, dillerini ve benliklerini unuttular. An’anelerini kaybettiler. Yabancı kavimler arasında eriyip yok oldular. Hindistan ve Anadolu’daki soydaşları gibi olamadılar. Görülüyor ki, İslâmiyet, Türk devletlerini ve milletlerini, ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet olmuştur.

Türkler esasen cengâver bir milletti. İslâmiyet yardımıyla birlik ve beraberliklerini korudular. Bu dinin alevlendirdiği fetih ruhu ile güçlenip ilerlediler. Geniş topraklara hükmettiler. Gerek savaş ganimetleri, gerekse sulh ve âsâyiş ortamının geliştirdiği ticaret sayesinde dünyanın en zengin milleti oldular. Ülkelerine asırlarca servet aktı. Orta Asya’da yaşayan ve Müslüman olmayan Moğollar ise, tam tersine, medeniyet bakımından geri ve maddeten fakir kaldılar.

İslâmiyet, ırk, güzellik veya zenginliği değil, ancak takvâyı üstünlük sebebi olarak görür. Müslüman Türkler, diğerleriyle beraber yaşama kültürünü geliştirdiler. Dünyanın başka hiçbir milletinde bu hususiyet bu kadar güçlü değildir. Şimdiyi veya İttihatçıların hakim olduğu devreyi söylemiyorum. Klasik devirden bahsediyorum. Müslümanı, Yahudisi, Ermenisi, Yezidisi kendi halinde rahat bir şekilde yaşamıştır.

Sonra Türkler Bağdat ve Endülüs’te parlayan kültür ve medeniyeti ileriye taşıdılar. Sadece ilim ve fende değil, sanatta da bir başarı hikâyesi yazdılar. Asya içlerinden Akdeniz’e, Türkistan bozkırlarından Hindistan ortalarına ve Mısır’a kadar uzanan geniş sahada o devrin Türk devletlerinden kalma câmi, mescid, imâret, han, hamam, dârüşşifâ, medrese, hânekâh, türbe, künbed, şadırvan, çeşme, sebil, saray, kale, sur ve mezar sandukası gibi binlerce sanat eseri, mazinin birer şahidi olarak yaşıyor.

Öteden beri bir takım meziyetleri vardı. Müslüman olduktan sonra bunları, yeni dinlerinin prensipleri ile iyice mezcederek bir milli seciye meydana getirdiler. Parlak İslâm medeniyetinin “hayrü’l-halefi” oldular. Osmanlı’ya kalan işte bu mirastır.

Osmanlılar ise, yakın tarihin upuzun altı asrına damgasını vurdu. Avrupa ile en çok teması olan İslâm devletidir. Öyle ki ecnebîler, İslâm deyince Türk’ü anlardı. “Müslüman oldu!” yerine “Türk oldu!” derlerdi. Asırlarca Batı’nın Müslümanlığa açılan penceresi Osmanlılar oldu. Bu miras, onlara cihan hâkimiyetinin yolunu açtığı gibi, bugün bile özlenen apayrı bir dünya görüşünün de temsilcisi kıldı.

Etiketler: / / / / /

Kamu bankalarının başlattığı konut faizlerinde ki indirim konut satışlarına olumlu yansıdı. Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak konut satışlarında ki artışın...
İlahiyat Fakültesinden Önemli Başarı
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Web of Science tarafından taranan 100’e yakın İlahiyat alan dergisi içerisinde 6’ncı sırada yer aldı....
Halk bisiklet turu Ayçiçeği Vadisi’nde son buldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen halk bisiklet turuna ev sahipliği yaptı. Sakarya Büyükşehir...
Şehit Emniyet Müdürü Kansuva İçin Kocaali’de Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
Vali Ahmet Hamdi Nayir, geçtiğimiz hafta Mardin İli Ömerli ilçesi Harmankaya mevkisinde teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak Şehit...
”Yatay mimariyi medeniyet tasavvurumuzun estetik anlayışıyla şekillendireceğiz”
‘Şehirlerin Dili’ temasıyla başlayan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehircilikle ilgili mesajlarının önemine değinen Başkan Ekrem Yüce, “Sayın...
TÜMSİAD’ta görev dağılımı yapıldı.
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Sakarya Şubesi yeni yönetim kurulunda yeni dönem çalışma programı belirlenerek, görev dağılımı yapıldı. Genel...
Sepsis SAÜEAH’da anlatıldı
Sepsis Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Ünivensitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Eğitim Koordinatörlüğünce hazırlanan “Sepsisi Tanı, Hayatı Kurtar” sloganıyla...
İSEFAM’dan BDDK Tebliğine Yönelik Değerlendirme
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü Prof. Dr. Çalışır, faizsiz bankacılık sistemine ilişkin BDDK’nın...
Engelsiz Yaşam ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü İçin Protokol İmzalandı
Yapımında son aşamaya gelinen Fatma-Hamit Atay Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün iç teşrifatı için Sakarya Valiliği,...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı büyük beğeni topladı.
İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında yer alan  ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans...
Teknolojik yeniliklerle hizmet kalitesi yükseliyor
SASKİ tarafından vatandaşlara sunulan hizmeti daha etkin hale getirmek amacıyla teknolojiden yararlanarak hayata geçirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. ALO...
SUBÜ’NÜN AKADEMİK BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Sakarya’nın yeni üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Rektör Mehmet Sarıbıyık, Üniversite’nin kısa zamanda...
Vali Nayir, Arifiye Engelsiz Yaşam Merkezinde İncelemelerde Bulundu.
Valimiz Ahmet Hamdi Nayir, Arifiye Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yerleşkesinde İncelemelerde Bulundu.  Vali Ahmet Hamdi Nayir, İlçemiz Yukarı...
STMF Dekanlığında Devir Teslim
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Prof. Kadriye Didem Atiş, STMF Dekanlığında yapılan törende...
TEKNOFEST’e Bilsem Damgası
Geleceğin bilim insanı olma yolunda adımlar atan Sakarya Bilsem öğrencileri TEKNOFEST’te başarılı projeleriyle dikkat çektiler. 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ