ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ 102 YAŞINDA

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber!Çanakkale Zaferinin 102.yılında tüm şehidlerimizi rahmetle yadediyoruz.Mekanları cennet olsun. ÇANAKKALE SAVAŞI Çanakkale muharebelerinde 568.000 düşman askerine karşı 315.000 Mehmetçikle vatan müdafaası yapıldı. Deniz savaşı, 19 Şubat 1915’te başladı, 18 Mart 1915’te bitti. Mehmetçik, Çanakkale Boğazı’nda İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Fransa olmak üzere […]

 ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ 102 YAŞINDA

18.03.2017 - 18:39

Güncelleme : 18.03.2017 - 18:41

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber!Çanakkale Zaferinin 102.yılında tüm şehidlerimizi rahmetle yadediyoruz.Mekanları cennet olsun.

ÇANAKKALE SAVAŞI

Çanakkale muharebelerinde 568.000 düşman askerine karşı 315.000 Mehmetçikle vatan müdafaası yapıldı. Deniz savaşı, 19 Şubat 1915’te başladı, 18 Mart 1915’te bitti. Mehmetçik, Çanakkale Boğazı’nda İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Fransa olmak üzere 5 ayrı ülkenin ordusuna karşı canını dişine takarak geçit vermedi. Çanakkale Boğazı’nı düşmana kapatmamızda tabyaların çok büyük rolü oldu. Sultan Abdülaziz ve Abdülhamid Hânlar zamanında inşa edilmişlerdi.
Çanakkale Boğazını geçemeyen, en namlı gemileri batırılan düşman kuvvetleri, deniz savaşında bir varlık gösteremeyince o öfkeyle 24 Nisan 1915’te Gelibolu yarımadasına çıkarma yaptılar. Bu defa kara savaşları başlamıştı. Çeşitli cephelerde göğüs göğüse muharebeler oldu. Muharebeler, 9 Ocak 1916’da bu defa da Osmanlı İmparatorluğunun zaferiyle bitti.
Çanakkale’de çarpışan 5. Ordu komutanı Alman Liman Von Sanders’ti. Diğer komutanlar, Esat Paşa, Vehip Paşa, Cevat Paşaydı. Ayrıca Mustafa Kemal gibi yarbay ve albay rütbesinde subaylar vardı. Mehmetçiğin 253.000’i al kanlar içinde şehit oldu. Fakat emperyalist düşman da 252.000 ölü vermişti. Mehmetçik, Gelibolu’nun her cephesinde destanlar yazdı. Her 10 Şehidimizden biri lise ve üstü tahsilliydi. Bu çok şey demekti. İleriki zamanların yetişmiş insan kadrolarını Gelibolu’da tüketmiştik. Telafisi 10 yıllarımızı alacaktı. O yıl Galatasaray Lisesiyle Erzincan askeri Lisesi’nin son sınıfları mezun veremediler. Onlar, şehadetnâmelerini meleklerin elinden almışlardı.
Rahim Er
TÜRKİYE GAZETESİ 1.03.2015
Os­man­lı Dev­le­ti, 1914’­te İt­ti­hat ve Te­rak­ki Par­ti­si ve En­ver-Ta­lat-Ce­mal üç­lü­sü ta­ra­fın­dan af­fe­dil­mez bir ha­ta ese­ri ola­rak I. Dün­ya Har­bi’­ne so­kul­du. İti­lâf dev­let­le­ri ile 4 ay­rı cep­he­de ay­rı ay­rı çar­pış­mak zo­run­da kal­dı. Ça­nak­ka­le Sa­va­şı dün­ya ta­ri­hi­nin en kan­lı ve Tür­ki­ye ta­ri­hi­nin en bü­yük savaşlarından bi­ri­dir.

http://www.turktakvim.com/index.php?tarih=2017-03-18&page=arkayuz

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın