RİSKLİ YAPILARINIZI DÖNÜŞTÜRÜN

Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kentsel dönüşüm ile ilgili bir duyuru yayınlandı.İlimizde konu ilgili yapılan çalışmalarında yer aldığı ve vatandaşlarımız da uyaran o bilgilendirme duyurusu; ‘Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların […]

 RİSKLİ YAPILARINIZI DÖNÜŞTÜRÜN

01.02.2018 - 11:41

Güncelleme : 01.02.2018 - 11:41

Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kentsel dönüşüm ile ilgili bir duyuru yayınlandı.İlimizde konu ilgili yapılan çalışmalarında yer aldığı ve vatandaşlarımız da uyaran o bilgilendirme duyurusu;

‘Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayan, ülke genelinde sağlıklı, güvenli yapılar ve yaşanabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır. Sismik yer hareketlerinin yoğun biçimde yaşandığı ve Marmara Bölgesi için olası yıkıcı bir depremin beklentilerinin arttığı son dönemde, riskli yapıların dönüştürülmesinin önemi çok daha fazla öne çıkmaktadır.
Vatandaşlarımızın Kanunun sağladığı imkânlardan faydalanabilmesi için öncelikle binalarının risk tespitini yaptırmaları gerekmektedir. Risk tespiti, maliklerden har hangi birinin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaatlar üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, İlimizde riskli yapı tespiti yapmaya yetkili kuruluşların güncel listesine http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/ adresinden veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ulaşabilmektedirler.

Ülke genelindeki bütün binalar, 6306 sayılı Kanun kapsamına girmektedir. Binanın bulunduğu yere, deprem bölgesine, bina yaşına bakılmaksızın “Riskli” olarak tespit edilen bütün yapılar, Kanun kapsamında sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanacaklardır.
Riskli binada ikamet eden maliklerine, talepleri doğrultusunda 18 ay boyunca kira yardımı yapılmakta veya bina maliklerine bankalardan kullanacakları kredilerde, kredi faiz desteği sağlanmaktadır.
Riskli binalarda bağımsız birimi bulunan konut ve işyeri sahipleri, bağımsız bölüm başı en fazla 125.000,00 TL’ye kadar kredi faiz desteğinden yaralanabilmektedirler. Birden fazla bağımsız bölüm sahibi malikler ise en fazla 5 bağımsız bölüm için toplamda 625.000,00 TL’ye kadar kredi kullanabilmektedirler. Kredi geri ödemeleri, en fazla 2 yıl anapara geri ödemesiz ve en çok 10 yıl vadeli olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi faiz desteklerinde Bakanlıkça sağlanan faiz desteği oranı konut yapımında %4, işyeri yapımında %3 olarak belirlenmiştir. Kredi faiz desteğinden faydalanabilmek için hak sahiplerinin riskli yapı tespitinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde bankalara başvuruda bulunması gerekmektedir.
Malikler için 2018 yılında ilimiz için 18 ay boyunca 830,00 TL, kiracılar için ise bir defaya mahsus 1.660,00 TL olarak belirlenmiştir. Maliklerin kira yardımında faydalanabilmeleri için, tespitin yapıldığı binada ikamet ediyor olmaların ve riskli yapı tespiti yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak kira yardımı talebinde bulunması gerekmektedir.
Ayrıca Kanun uyarınca yapılacak olan işlemler, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar (riskli yapının ruhsatlı olması halinde),damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücretleri gibi ücretlerden muaf tutulacaklardır.
İlimizde Kanunun yürürlüğe girdiği andan günümüze dek 479 adet yapının riskli yapı tespiti yapılarak Kanunun sağladığı avantajlardan faydalanmaları sağlanmıştır. Yine İlimizde kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında 744.321,19 TL kira yardımı ödemesi yapılmıştır.
Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden, http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/ internet adresinden ve ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bilgilendirme hattından ulaşabilirler.’

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın