”Bebem ANASIZ büyür de VATANSIZ büyümez!”

Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında beşikte bebeğini bırakarak cepheye koşan cesur Türk kadını Nene Hatun’u, vefatının 63. yılında saygı ve minnetle yad ediliyor. NENE HATUN İlgili Haber Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokuluna Ziyaret… Türk ka­dı­nları­nın kah­ra­man­lık sem­bo­lü olan Ne­ne Hatun, 1857’de Er­zu­rum’da doğ­du. 1877-1878 Os­man­lı-Rus Sa­va­şı’n­da Rus­lar, Er­zu­rum’a […]

 ”Bebem ANASIZ büyür de VATANSIZ büyümez!”

22.05.2018 - 14:48

Güncelleme : 22.05.2018 - 14:48

Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında beşikte bebeğini bırakarak cepheye koşan cesur Türk kadını Nene Hatun’u, vefatının 63. yılında saygı ve minnetle yad ediliyor.

NENE HATUN

Türk ka­dı­nları­nın kah­ra­man­lık sem­bo­lü olan Ne­ne Hatun, 1857’de Er­zu­rum’da doğ­du. 1877-1878 Os­man­lı-Rus Sa­va­şı’n­da Rus­lar, Er­zu­rum’a ka­dar gel­miş­ler­di. Şeh­rin savun­ma­sı sı­ra­sın­da Er­zu­rum­lu­la­rın ka­dın­lı er­kek­li yap­tı­ğı mü­ca­de­le, ta­ri­hin şan­lı sa­yfa­la­rı ara­sın­da­dır. Azi­zi­ye Tab­ya­sı­nı ge­ri al­mak için taş, so­pa, kaz­ma, kü­rek­le gırt­lak gırt­la­ğa ya­pı­lan mü­ca­de­le­ye Ne­ne Hatun da ço­cuk­la­rı­nı ev­de bı­ra­ka­rak ka­tıl­mış­tı. Ne­ne Hatunun oğ­lu da Ça­nak­ka­le’de şe­hit ol­muş­tur. 1955’de 98 ya­şın­da iken ve­fât et­ti.

turktakvim.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın