Adliye Mahallesi Geyve’ye mi bağlanıyor?

Geyve’nin eski köyü yeniden Geyve’ye bağlanıyor… Geyve’nin eski köyü Adliye, hizmet karmaşası nedeniyle yeniden Geyve’ye bağlanıyor.. Uzun yıllar Geyve ilçesine bağlı olan Adliye köyü, Arifiye’nin ilçe olmasından sonra bu ilçeye bağlanmıştı.. Ancak Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hane halkı hizmet karışıklığı nedeniyle sorunlar yaşıyordu.. Nüfus kayıtlarının Geyve’de olduğu, belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden, imar ve ruhsat […]

 Adliye Mahallesi Geyve’ye mi bağlanıyor?

07.09.2018 - 20:00

Güncelleme : 07.09.2018 - 20:00

Geyve’nin eski köyü yeniden Geyve’ye bağlanıyor… Geyve’nin eski köyü Adliye, hizmet karmaşası nedeniyle yeniden Geyve’ye bağlanıyor..

Uzun yıllar Geyve ilçesine bağlı olan Adliye köyü, Arifiye’nin ilçe olmasından sonra bu ilçeye bağlanmıştı.. Ancak Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hane halkı hizmet karışıklığı nedeniyle sorunlar yaşıyordu..

Nüfus kayıtlarının Geyve’de olduğu, belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden, imar ve ruhsat hizmetlerini Arifiye Belediyesinden aldıkları, ancak bu 130 hanenin yerleştikleri alanın Adliye Mahallesi sınırları içinde kaldığı ve bu durumun sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek; söz konusu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili olarak İl İdare Kurulunca alınan 18.07.2018 tarihli, 5 sayılı karar ile yeniden Geyve’ye bağlanması için 10 Eylül Pazartesi günü Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek..

Adliye’nin Geyve’ye bağlanmasıyla, kuzeyde ilçenin giriş kapısı olacak..

İŞTE BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE GEYVE İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM MADDELERİ

54. 8/575-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkemenin iptal kararına istinaden Geyve İlçesi, Hırka Mahallesi,105 ada 26-27-28-29-30-31-32-33-34 ve 35 nolu parselleri de kapsayan 20 m.’lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27368 sayılı yazısı.

55. 8/576-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyesince hazırlanan Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27936 sayılı yazısı.

56. 8/577-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarihli, 2/82 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 14/03/2018 – 14/04/2018 tarihleri arasında ilan-askı süresinde yapılan itirazlar Geyve Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, uygun görülen itirazların görüşülmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26575 sayılı yazısı.

57. 8/578-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/08/2018 tarihli, 2018/32 sayılı kararı ile uygun görülen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Çay köy Mahallesi 178 ada,1 nolu,177 ada 1ve 2 nolu parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27362 sayılı yazısı.

62. 8/583-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 26/07/2018 tarihli, 12438 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hanenin nüfus kayıtlarının Geyve’de olduğu, belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden, imar ve ruhsat hizmetlerini Arifiye Belediyesinden aldıkları, ancak bu 130 hanenin yerleştikleri alanın Adliye Mahallesi sınırları içinde kaldığı ve bu durumun sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek; söz konusu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili olarak İl İdare Kurulunca alınan 18.07.2018 tarihli, 5 sayılı karar ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 09/07/2018 tarihli, 25946 sayılı yazısı.

kislacay.com

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın