Müdüre WhatsApp grubu yasak ! Haberine açıklama geldi

Ulusal basında geniş yankı bulan “Müdüre WhatsApp Yasak !” haberi ile ilgili Nuri Tellioğlu’nun avukatı İbrahim ADIYAMAN tarafından yapılan basın açıklamasında: Arifiye İlçe eski Milli Eğitim Müdürü Nuri Tellioğlu tarafından yerel mahkemece verilen ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesince onanan kararın gerekçesinin, çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde aktarılanın aksine, whatsapp paylaşım içeriklerinin değil, amir konumu nedeniyle […]

 Müdüre WhatsApp grubu yasak ! Haberine açıklama geldi

26.11.2018 - 14:10

Güncelleme : 27.11.2018 - 17:45

Ulusal basında geniş yankı bulan “Müdüre WhatsApp Yasak !” haberi ile ilgili Nuri Tellioğlu’nun avukatı İbrahim ADIYAMAN tarafından yapılan basın açıklamasında: Arifiye İlçe eski Milli Eğitim Müdürü Nuri Tellioğlu tarafından yerel mahkemece verilen ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesince onanan kararın gerekçesinin, çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde aktarılanın aksine, whatsapp paylaşım içeriklerinin değil, amir konumu nedeniyle sınırlı sayıda üyesi olan bir iletişim grubuna üye olması ve bu durumun milli eğitim camiasında ayrımcılık hissi uyandıracağı yönündeki yorumu olduğuna vurgu yapıldı. Adıyaman yaptığı yazılı basın açıklamasında, whatsapp içeriklerinde çeşitli isimlere hakaret edildiği iddiasının bilinçli çarpıtma ve karalama olduğunu, bu yöndeki iddiaların idari soruşturmada müfettişlerce de tespit edilemediği ve adli soruşturmadaki bilirkişi raporuyla whatsapp içeriklerinin “montaj olduğunun” tespit edildiğini, basında çıkan bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Haberi ile ilgili Av. İbrahim ADIYAMAN’ ın basın açıklamasını yayınlıyoruz.
ZORUNLU BASIN AÇIKLAMASI
23/11/2018
21/11/2018 tarihinde, müvekkil Nuri TELLİOĞLU’nun tarafı olduğu atama işleminin iptali davasının kesin neticesi üzerine, kesinleşen kararın kamuoyunu ve özellikle kamu görevlilerini yakından ilgilendirmesi nedeniyle kamuoyunu aydınlatmaya yönelik önce Hürriyet Gazetesi ve hürriyet.com.tr haber portalında haber yapılmış, daha sonra bu haber başta Sakarya olmak üzere tüm ülke sathında ilgiyle takip edilmiştir.
Belirtmek isterim ki, ulusal basında hukuki yerel basında yerel dinamikler yönüyle yorumlanarak paylaşılan haber içerikleri kasıtlı olup olmadığını bilemediğimiz şekilde çarpıtılmakta, kesinlikle gerçeği yansıtmayan, varsayım ve karalamaya teksif edilen bir üslup ile yorumlanmaktadır. Müvekkilin kişilik haklarına bir saldırı vaki olduğu gibi, yüz binlerce kamu personelini, kendilerini ilgilendiren önemli bir konuda yanlış yönlendirmekte ve tedirginliğe sevk etmektedir. Daha fazla bilgi kirliliğine sebebiyet vermeden, başta kamu çalışanları olmak üzere kamuoyuna açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur.
Özellikle Sakarya’da yayın yapan bir takım haber portalında bahsedildiği gibi, MÜVEKKİL BİR WHATSAPP GRUBUNDA ÇEŞİTLİ KİŞİLERE HAKARET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE SORUŞTURULMUŞ VE TECZİYE EDİLMİŞ DEĞİLDİR.
Müvekkilin de dâhil edildiği bir WhatsApp grubunda çeşitli kişi ve kurumlara hakaret edildiği iddiasıyla yapılan bir haber nedeniyle, grup üyesi eğitimciler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma aşamasında müvekkil önce açığa alınmış, sonra müfettişlerin “görevine başka bir ilçede devam etmesi” ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “eğitim uzmanı kadrosuna alınması” kanaat ve mütalaalarına rağmen 657 Sayılı Kanun kapsamında Geyve İlçesi’ne sınıf öğretmeni olarak atanmıştır. 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davanın konusu adı geçen kararnamenin iptali istemine ilişkindir.
Soruşturma kapsamında müfettişlerce hazırlanan ön rapor ve raporlarda “WhatsApp paylaşımlarının montaj olabileceğine dair gözle görülür ciddi emareler bulunduğu” yönünde kanaat bildirilmiştir. (EK-1: Soruşturma Raporu ilgili bölüm)
İdari soruşturmanın yanı sıra, Sakarya Eğitim Bir Sen Şubesi, Şube Başkanı ve diğer bazı kişilerin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları şikâyet ve suç duyuruları üzerine adli soruşturma da başlatılmıştır. 2016/25955 Sor. sayılı soruşturma dosyasında WhatsApp içeriklerine ilişkin montajın söz konusu olup olmadığını tespiti için Cumhuriyet Savcısınca aldırılan 02/07/2018 tarihli bilirkişi raporunda, basına yansıyan, Outlook hesabı üzerinden çeşitli kamu kurumu mail adreslerine gönderilen ve süreci başlatan müphem whatsapp görüşme kayıtlarının “MONTAJ” olduğu açık ve kesin bir şekilde tespit edilmiştir. Ayrıca aynı bilirkişi raporunda, WhatsApp görselleriyle çeşitli kurumlara servis edilen “Word” dosyalarının “ARHEM” kullanıcı adlı bir bilgisayarda oluşturulduğu tespitinde bulunulmuştur. Soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği bu hususta başkaca bir açıklamada bulunmayacağımızı belirtir; adli soruşturma kapsamında müvekkil hakkında şu ana kadar takipsizlik kararı verilmediğini ve kamu davası açılmadığını da belirtmek isteriz. (EK-2: Bilirkişi Raporu sonuç bölümü)
Adli soruşturmada bilirkişi marifetiyle yapılan iş bu tespit, hem idari soruşturmanın sonuç raporunda hem de Sakarya 1. İdare Mahkemesi nezdinde görülen atama kararnamesinin iptali davasının gerekçeli kararında da kabul edilmiştir.
Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2018/787 E. 2018/443 K. sayılı kararında, söz konusu WhatsApp içerikleri doğrulanamasa da, gruptaki diğer üyelerin amiri konumunda bulunduğu, gruba dâhil edilmeyen eğitim camiasının diğer mensuplarında ayrımcılık hissi uyandıracağını kabul etmiş ve müvekkilin DMK. 10. Maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle atama işlemini hukuka uygun bulmuştur. (EK-3: Yerel Mahkemenin gerekçeli kararı) Bu karar ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Davalar Dairesince onanmıştır.
Müvekkil, içeriğinin montaj ve oynamalarla dolu olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilen ve bir takım medya organı tarafından davanın reddine dair verilen kararın gerekçesi olarak gösterilen “montaj” WhatsApp görüşme içerikleri nedeniyle değil, amir konumunda bir memur olarak, böyle bir WhatsApp grubuna dâhil edildiği halde, söz konusu gruba üye olduğu ve bu durumun diğer personel nezdince ayrımcılık hissi yaratacağı yönündeki bizce hatalı kabulüdür.
Bir sosyal medya platformu olmadığı herkesçe bilinen “WhatsApp” uygulamasında oluşturulan ve eğitimcilerden oluşan bir “WhatsApp grubuna dâhil olmak” ve “grubu lağv etmemek” gerekçesiyle davanın reddedilmesi ve kararın kesin olarak onanması, yurt genelinde benzer konum ve durumda olan amir statüsündeki memurları yakinen ilgilendirmektedir. Hürriyet Gazetesi ve diğer ulusal gazetelerde paylaşılan haberlerin anlatmak istediği, konunun emsal teşkil edip etmeyeceği üzerinedir.
Her ne kadar yerel mahkemece verilen karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesince kesin olarak verilmiş ve yargı yolu kapanmış olsa da, mahkemelerin kararları her zaman için Anayasa Mahkemesi’nin denetimine açıktır. Sakarya 1. İdare Mahkemesi, aynı idari soruşturma kapsamında olan birçok ismin, WhatsApp grubunda çeşitli kişilere hakaret edildiği iddiası nedeniyle çarptırıldıkları disiplin cezalarının iptali için açtıkları davalarda, “WhatsApp içeriklerinin doğrulanamadığı ve davalı idarenin bu yöndeki iddialarını somut delillerle ispat edemediği” gerekçesi ve “WhatsApp grubuna üye olmanın tek başına suç teşkil etmediği” yorumuyla iptal etmiştir. (EK-4: Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/240 E-2018/771 K. sayılı kararı)
Bu ve sair sebeplerle, yargılama esnasında AİHM ve Anayasamızca kabul edilen iletişim özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kanaatinde olduğumuzdan, basına konu kararı Bireysel Başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağımızı tekrar etmek isteriz.
Müvekkil idareten tecziyesi ve yargının bu işlemi onama gerekçesi, basına yansıyan montaj olduğu tespit edilen WhatsApp içerikleri değil, amir vasfı nedeniyle böyle bir grupta yer almasıdır. Aksi yorum ile konuyu çarpıtmaya ve müvekkilin kişilik haklarına saldırmaya devam eden kişi ve kişilere karşı yasal yollara başvuracağımızı, tüm kamuoyuna bildirmek isteriz.
Nuri TELLİOĞLU Vekili,
Av. İbrahim ADIYAMAN

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın

 • Dadaş dedi ki:

  Ne olacak şimdi ilçede onlarca eğitimciye bu kumpas kuruldu iftira atıldı görevlerinden okullarından oldular iki yıldır mağdurlar adalet nasıl tecelli edecek şimdi geçmişin hesabını kim ödeyecek. Bu karalama ve yıldırma korkutma kampanyasının asıl amacı başka yakında onunda kokusu çıkar merak etmeyin. bakarmısınız montajlar arifiye halk eğitimde yapılmış başka birşey anlatmaya gerek varmı bence yok.

 • arifiyeli dedi ki:

  İnanılır gibi değil demek ki yolsuzlukları kapatmak için onca insana kumpas kurulmuş işlerinden edilmiş bu ilerin ucu ilçede birilerine kadar uzanacağa benziyor demekki duyduklarımız doğruymuş

 • inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi ki:

  Bazen birileri iyice benliginin kölesi olunca ya da birileri sıkıntısının son raddesine gelince Rabbim enaniyeti yerle yeksan sikintıyı da gul bahçesi eder. Bilmedigimiz görmediğimiz hal degil. Vakit dolduğunda harama el uzatanlar ve bu haramı meşrulastırmaya çalışanlar kulun karşısinda olmasa da Rabbin karşısında ne yapacaksınız? Yoksa o günün geleceğine inanmıyor musuñuz? Kafir diyor ya Hz. Ali’ye ”Dünyadan hiç zevk almadan gideceksin. ya öbür dünya yoksa.” Hz. Ali de diyor ya kafire”Ben bu dunyada yasadığımdan şikayetçi değilim ama ya öbür dünya varsa…” vesselam

 • bilirkişi dedi ki:

  Kimün ne mal olduğunu herkes biliyor da işteeee. Şehirde gercek bir ‘çete’ var. Bunlar kirli sakal bırakırlar, Allah-kitap laflarnı apızlarndan düşürmezler. Ama her türlü adam karalsma, kurumlarda kadrolaşma, iftira atma, komplo ve şantaj. Her türlü kansızlığı yaparlar. Bi kurumun başında bi kişi mi var, işini de düzgün yapıyor, sırf bunkarın adamı yalayanı değil, yalayan biri de var, rotasız günde 150 kişinin okumadı bi siteden 3 parça delillsiz belgesiz iddia ediliyor haberi çakarlar, valilik de araştıyor derler vs. Bir bakmışın yalamayan kenarı yalayanlar ortaya. Bu şehir çok hanedan gördü, hepsi s. Olup gitti. Gidebilecek kadar para yapmaya bakın, bir iki fabrika var gebzede belge bekliyor, toparlayın ordan. Ama hanedanınız illa bir jaç bolşevike toslayacak