0rman Alanlarında İmar Barışı Fırsatçılarına Geçit Yok

0rman Alanlarında İmar Barışı Fırsatçılarına Geçit Yok Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde, İmar Barışı’nın Orman Kanunu ve orman suçları bakımından değerlendirilmesi toplantısı düzenlendi. Bölge Müdürü Okan Kurşun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Bölge Müdür Yardımcıları Halil Karademir, Halis Belen ve Adil Şencan, OZM Şube Müdürü Hüseyin Koz, Hukuk Müşaviri Muhterem GÜNER , Adapazarı Orman İşletme Müdürü Özlem Cevahirci […]

 0rman Alanlarında İmar Barışı Fırsatçılarına Geçit Yok

08.01.2019 - 15:33

Güncelleme : 08.01.2019 - 15:33

0rman Alanlarında İmar Barışı Fırsatçılarına Geçit Yok

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nde, İmar Barışı’nın Orman Kanunu ve orman suçları bakımından değerlendirilmesi toplantısı düzenlendi.

Bölge Müdürü Okan Kurşun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Bölge Müdür Yardımcıları Halil Karademir, Halis Belen ve Adil Şencan, OZM Şube Müdürü Hüseyin Koz, Hukuk Müşaviri Muhterem GÜNER , Adapazarı Orman İşletme Müdürü Özlem Cevahirci ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Kadrolu ve Sözleşmeli İdare Avukatları katıldı.

Yapılan İstişarelerde vatandaşların yanlış kanaat ve yönlendirmelerle orman alanlarındaki kaçak yapılar için yapı kayıt belgeleri aldıkları ve bu belgelerle 7139 sayılı kanunundan faydalanmak istedikleri ortaya konuldu. Orman kanunu, İmar Barışı ile ilgili kanuni düzenlemede özel kanun statüsünde olduğundan istisna kapsamına alındığı, yani orman alanlarında işlenen suçlarla ilgili yapı kayıt belgesi alınamayacağı, Belge alınmasına sistem müsaade etse bile bu belgelerin mülkiyet yönüyle geçerli olmayacağı ve gelecekte sahibine bir hak doğurmayacağı gibi mağduriyet oluşturabileceği değerlendirildi.

Bu çerçevede; İmar Kanunu’na 7143 sayılı kanunla eklenen Geçici 16. Madde ile düzenlenen İmar Barışı kapsamında vatandaşlar tarafından orman alanına kaçak olarak yapılan yapılar için alınan Yapı Kayıt Belgelerinin Orman Kanunu karşısındaki hukuki durumu ele alınarak Yapı Kayıt Belgelerinin özel kanun statüsünde değerlendirilen orman alanlarında geçerli olmadığı ve orman suçları bakımından mahkemelerce göz önünde bulundurulmaması gerektiği ortaya konuldu.

Toplantının nihai değerlendirmesinde, İdare Avukatlarımızın ilgili davalarda etkin savunma yaparak, İşletmelerimizin de orman alanlarında mevcut ve yeni kaçak yapılaşmaların önüne geçerek belediyelerle birlikte ortak yıkımlara devam etmeleri, 80 milyon vatandaşımızın hakkı ve gelecek nesillerimizin mirası ve sigortası olan ormanlarımızın etkin korunmasının önemi vurgulandı.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın