Arifiye Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Arifiye belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını gerçekleşti. Başkan İsmail Karakullukçu’nun başkanlık ettiği meclis toplantıısnda; 1-2018 Mali yılı kesin hesabı, 2-Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 10.04.2019 tarih ve 11075 sayılı yazısına istinaden Hacıköy Mahallesinde bulunan 526 ada 73 nolu 8817,58m2 yüzölçümlü parsel ile, Mollaköy Mahallesinde bulunan 515 ada 19 nolu 6283,93 m2yüzölçümlü taşınmazların […]

 Arifiye Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti.

02.05.2019 - 12:15

Güncelleme : 02.05.2019 - 12:15

Arifiye belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını gerçekleşti. Başkan İsmail Karakullukçu’nun başkanlık ettiği meclis toplantıısnda;

1-2018 Mali yılı kesin hesabı,
2-Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 10.04.2019 tarih ve 11075 sayılı yazısına istinaden Hacıköy Mahallesinde bulunan 526 ada 73 nolu 8817,58m2 yüzölçümlü parsel ile, Mollaköy Mahallesinde bulunan 515 ada 19 nolu 6283,93 m2yüzölçümlü taşınmazların hali hazırda mezarlık alanı olarakkullanılmakta olan mezarlıkların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri,
3-İlçemiz Faith Mahallesi 1007 ada 1 nolu Sağlık Tesis Alanı olarak planlı parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının komisyon Raporu,
4-Gündem dışı evrakların yer aldığı maddeler görüşüldü.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın