Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefat edeli 38 yıl oldu

Şair Necip Fâzıl Kısakürek (1983)’in vefatının 38. yılı.Vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek 1904’te İs­tan­bul’da doğ­du. Bah­ri­ye Mek­te­bi­ne gir­di. İlk şi­ir­le­ri­ni bu­ra­da yaz­ma­ya baş­la­dı. Bü­yük âlim Sey­yid Ab­dül­ha­kîm Arvâsî’yi ta­nı­ması şah­si­ye­ti­ne, fik­ri­ne, dün­ya gö­rü­şü­ne bü­yük te­sir yap­tı. Şair­li­ği­nin ya­nı­ sı­ra, ede­bi­ya­tın he­men her da­lın­da 100’den faz­la eser ve­rdi. Ana­do­lu’yu […]

 Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefat edeli 38 yıl oldu

25.05.2021 - 12:53

Güncelleme : 25.05.2021 - 12:53

Şair Necip Fâzıl Kısakürek (1983)’in vefatının 38. yılı.Vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek 1904’te İs­tan­bul’da doğ­du. Bah­ri­ye Mek­te­bi­ne gir­di. İlk şi­ir­le­ri­ni bu­ra­da yaz­ma­ya baş­la­dı. Bü­yük âlim Sey­yid Ab­dül­ha­kîm Arvâsî’yi ta­nı­ması şah­si­ye­ti­ne, fik­ri­ne, dün­ya gö­rü­şü­ne bü­yük te­sir yap­tı. Şair­li­ği­nin ya­nı­ sı­ra, ede­bi­ya­tın he­men her da­lın­da 100’den faz­la eser ve­rdi. Ana­do­lu’yu dolaşıp kon­fe­rans­lar ver­di.1980’de “Sul­tan-üş-­şu­arâ” “Şa­ir­ler Sul­ta­nı” ilân edil­di. 25 Mayıs 1983’de, çi­le ve mücadele­ler­le do­lu ha­ya­tı so­na er­di.
Allah rahmet eylesin…

Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz,

Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz,

Yol onun varlık onun gerisi hep angarya,

Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın