Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Arifiye Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı gerçekleşti. Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısına Kaymakamımız Bekir Dınkırcı’nın yanı sıra, Arifiye Belediye Başkanı Yardımcısı Lütfi Tansı,  Kurum Amirleri ve Mahalle Muhtarları katıldı. Toplantıda; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Kadına yönelik her türlü şiddetin  önlenmesinde […]

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

08.12.2021 - 23:43

Güncelleme : 08.12.2021 - 23:43

Arifiye Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı gerçekleşti.


Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısına Kaymakamımız Bekir Dınkırcı’nın yanı sıra, Arifiye Belediye Başkanı Yardımcısı Lütfi Tansı,  Kurum Amirleri ve Mahalle Muhtarları katıldı.


Toplantıda; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Kadına yönelik her türlü şiddetin  önlenmesinde işbirliği içerisinde alınan ve alınacak gerekli önlemlerin uygulanması konuları görüşüldü.  

Kadına Yönelik Şiddet Hakkında İlçemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirilerek; Kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapılarak başta eğitim faaliyetleri olmak üzere yapılacak faaliyetlerin ilgili kurumlarca bütüncül yaklaşımla etkin şekilde yapılması istendi.

Konuyla ilgili İlçemizdeki mevcut durumu istatistiki olarak ilgili kurumlarca açıklandıktan sonra, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ŞÖNİM görevlileri Sosyolog Elif Soylu ve Sosyal Çalışmacı Lütfiye Yiğit tarafından konuyla ilgili sunum yapıldı.


Kaymakamımız Bekir Dınkırcı; Zorunlu öğrenim çağına kadar çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişmelerini sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, yeteneklerinin gelişmesine yardım eden, onları ilkokula hazırlayan ve temel eğitimin bütünlüğü içinde yer alan okul öncesi eğitime çok önem verdiklerinin söyledi. Okul öncesi eğitimde başarıya ulaşabilmek için, çocukların gereksinimlerinin saptanması, bu gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan bir programın düzenlenmesi, sağlık şartlarına uygun bir eğitsel çevrenin hazırlanması (bina, araç-gereç, bakım vb.), aile ve okul arasında dengeli ve başarılı bir çalışma yapılmasını söyleyerek, Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın, sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini, ilköğretime geçişi kolaylaştırdığını, sosyalleşmelerine katkı sağladığını, öz bakım becerileri kazanmalarına yardımcı olduğunu, düzenli yaşama ve spor alışkanlığı kazandırdığını, kişilik gelişimlerine pozitif katkı sağladığını, gelişim süreçlerini yakından takip etme  imkânı verdiğini ifade etti.
2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında belirtilen tedbir ve önerilere göre hareket edilmesi, pandemi kurallarına göre hareket edilerek yapılan çalışmaların güncel tutulması, Pandemi kurallarına uygun olarak kantin ve okul servis araçlarının denetlenmesi. Okullarda Öğrenci, Öğretmen, Veli koordinasyonunun artırılmasını belirterek, Emniyet ve asayiş hizmetlerinde önleyici asayiş hizmetleri ve devriyeye önem verilmesini kamera güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önemini açıklayarak; Emniyet ve asayiş hizmetleri konusunda konunun tüm paydaşlarıyla diyalog halinde olunmasını söyledi.

Kaymakamımız Bekir Dınkırcı; 2021 yılının İçişleri Bakanlığınca Afet yılı ilan edildiğini ifade ederek İlçemizde 38.000 kişinin afet eğitiminden geçirilmesinin hedeflenildiği, bu bağlamda an itibariyle bu sayı geçildiğini ve emeği geçenlere teşekkür ederek; Tüm kişi, kurum ve kuruluşlar diyaloğa girilerek ayrıca tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının afet ve sabotaj planlarının güncel tutmalarını söylemişlerdir.   Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızdan vatandaşlarımızın CİMER, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında gelen taleplerinin kamu hizmetlerinin mevzuata uygun olarak etkin, verimli ve güvenli ve süresinde sonlandırılmasını ifade etti.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında  koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon, alınacak önlemler ve yapılması planlanan çalışmalar İlçemizde meydana gelen ve suç teşkil eden olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar ve yapılan çalışmalar hakkında görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.   İlçemizde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade edilerek bu çerçevede hem önleyici tedbirlerle hem de bağımlıların rehabilitasyonu konularında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürütmesi gerektiğinin önemine vurgu yapılmıştır. Topluma ve milli ekonomiye zarar veren sigara ve uyuşturucu bağımlılığından, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ve tüm toplumu korumak için ilgili her kurumun çalışma alanına giren konuları titizlikle takip edilmesi talimatı verilmiştir.   237 Sayılı Taşıt Kanunu Hakkında bilgi edinilmesini ve araçların tasarruflu şekilde kullanılması da ifade edildi.
Ayrıca 2646 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hakkında bilgiler vererek yazışma kurallarına riayet edilmesini, ayrıca e-içişleri kapsamında elektronik yazışmalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istendi.
Kaymakamımız Bekir Dınkırcı, İlçemizin sahip olduğu, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret ve sanayi potansiyelinden bahsederek özellikle toprak tahlili, önleyici sağlık hizmetleri, alternatif tarım ürünleri, modern sulama teknikleri, açık-yarı açık hayvancılık, sulama sistemleri, meyve yetiştiriciliği, kivi yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği, aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği alanlarında örneklerle açıklamalar yaparak; Üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özellikle tarımsal üretim dış mekan süs bitkiciliği ve diğer iş kollarında kapsamlı bilgi aktardı.  

İlçe Sağlık Müdürü Dr.Ayşin Kurban Arifiye İlçemizdeki Koronavirüsle ilgili rakamları açıklayarak maske, mesafe, temizlik ve aşı çalışmalarının önemi örneklerle vurgulanmıştır. Özellikle aşılama çalışmasında İlçe Sağlık Müdürlüğü, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği ve önemini vurguladı.Toplantıya katılan kurum amirleri ve mahalle muhtarları gündem ve kendi konularıyla ilgili talep, görüş ve düşüncelerini ifade etmesinin ardından toplantı sona erdi.

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın