“Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı

İçşleri Bakanlığınca “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı… 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma”kararı kapsamında29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esaslarıBakanlığımızın ilgi (a)Genelgesiyle belirlenerek Valiliklere duyurulmuştur. Yine ilgi (a) Genelgemizle, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi […]

 “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı

03.05.2021 - 0:43

Güncelleme : 03.05.2021 - 0:43

İçşleri Bakanlığınca “Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı…

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma”kararı kapsamında29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esaslarıBakanlığımızın ilgi (a)Genelgesiyle belirlenerek Valiliklere duyurulmuştur.

Yine ilgi (a) Genelgemizle, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarikve lojistikzincirlerinde herhangi biraksama yaşanmamasıolan sokağa çıkma kısıtlamasımuafiyetigetirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.

Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla ilgi (b) Genelgemizle;

-E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,

-Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna,

dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği,e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemiüzerinden 02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız içinçalışma iznigörev belgesi düzenlenmiştir.

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

-İşyeri sahipleri,

-Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

-Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgilikurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

Tam kapanma döneminde;üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmamasıve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçmalzemelerine erişimlerinin sağlanmasıiçin her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen,bu işkollarında zorunlu bir görevinifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleriveya çalışanlarınherhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;

1.Daha önceki ilgi (b) Genelgemizle yeni oluşturduğumuz “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cumagünü saat24.00’ekadar uzatılmıştır.

2.Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının,gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesidüzenlenmesi, e-başvuru sistemininkullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerdekullanılabilecek bir uygulamadır.

3.Öte yandan kolluk görevlilerinceyapılacak denetimlerde,e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerirutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetimetabitutulacaktır. Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirilecektir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın