GOODYEAR’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Lastik-İş’in örgütlü olduğu Goodyear işletmesinde toplu iş sözleşmeleri 30 Haziran 2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2021 tarihine kadar 2 yıl boyunca uygulanacak. Lastik-iş’ten yapılan açıklamada; İlgili Haber Arifiye Erzurumlular Derneğinden Hayırlı Olsun ziyareti ‘İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile var olan haklarda önemli iyileşmeler sağlanmış, kazanılmış […]

 GOODYEAR’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

02.07.2020 - 0:41

Güncelleme : 02.07.2020 - 0:41

Lastik-İş’in örgütlü olduğu Goodyear işletmesinde toplu iş sözleşmeleri 30 Haziran 2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2021 tarihine kadar 2 yıl boyunca uygulanacak.

Lastik-iş’ten yapılan açıklamada;

‘İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile var olan haklarda önemli iyileşmeler sağlanmış, kazanılmış hakların tümü korunmuş ve yeni güvenceler elde edilmiştir. Toplu iş sözleşmesi taşıt lastiği işkolunda faaliyet gösteren Kocaeli’de ve Adapazarı’nda kurulu Goodyear işyerlerinde çalışan toplam yaklaşık 2 bin işçiyi kapsamaktadır. Bu işçilerden 300’ü destek işçisi olarak adlandırılan ve taşeron sisteminin sona erdirilmesiyle toplu sözleşme hakkına kavuşan işçilerden oluşmaktadır.Toplu iş sözleşmesi ile taşeron işçiliğini ve güvencesiz kiralık işçiliği ortadan kaldıran bir madde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu madde şöyledir: İşyerinde üretim işlerinde müteahhit işçisi çalıştırılamaz. Sözleşmenin yürürlük tarihi itibariyle uygulanmakta olan müteahhit işlerine ekleme yapılamaz. Ayrıca işyerinde özel istihdam büroları aracılığı ile kurulan iş sözleşmesine dayanılarak özel istihdam bürolarına bağlı kiralık işçi çalıştırılamaz.Toplu iş sözleşmesi ile destek işçilerinin fazla mesai oranları arttırılmış ve ikramiye gün sayıları yükseltilmiştir. Destek işçileri ile eş ve çocukları işyerlerinde uygulanan sağlık sigortası kapsamına tamamlayıcı sağlık sigortası şeklinde alınmış bulunmaktadır.Toplu iş sözleşmesi ile sosyal yardımlar toplu iş sözleşmesinin 1. yılında % 20 ile %56 arasında değişen oranlarda arttırılmış bulunmaktadır. Sosyal yardımlar toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında 12 aylık enflasyon oranında arttırılacaktır.Toplu iş sözleşmesinin ücret düzenlemelerinde 1. altı ay % 7, ikinci altı ay enflasyon, üçüncü altı ay enflasyon, dördüncü altı ay enflasyon +1 oranında zam uygulanması kararlaştırılmıştır. Birinci altı aydaki zam uygulaması yapılmadan önce, destek işçileri için düşük ücretleri iyileştirme uygulaması da kararlaştırılmıştır. Destek işçilerinin birinci grupta 3.100 TL/Ay’dan düşük ücretleri 3.100 TL/Ay’a, 2. Grupta 3.300 TL/Ay’dan düşük ücretleri 3.300 TL/Ay’a ve üçüncü grupta 3500 TL/Ay’dan düşük ücretler 3500 TL/ Ay’a yükseltildikten sonra % 7 zam uygulaması yapılacaktır.Toplu iş sözleşmesinde düzenlenen ücret ve diğer sosyal yardım artışları sonucunda 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle üretim işçisi üyelerimizin aylık zarf toplamı gelirleri, % 8,3 artarak 12.270 TL/Ay’a ulaşmıştır. Destek işçilerinde bu değerler % 12,5 ve 5.175 TL/Ay’dır. 2020 yılında 2. Altı aylık artışlarda dikkate alındığında üretim işçilerinin gelirlerinde 1.yıl artış oranı yaklaşık % 14, destek işçilerinin 1.yıl artış oranı ise yaklaşık % 18 olarak gerçekleşecektir. Üyelerimize toplu iş sözleşmesi ile ayrıca üretim işçileri için 8.000 TL/Net; destek işçileri için ise 4.000 TL/Net toplu para alınmış bulunmaktadır. Bu para 2021 yılının Ocak ayının ilk haftası içinde tüm işçilere bir defada ödenecektir.Bu olağanüstü olumsuz koşullarda lastik toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerinde emeği geçenlere ve kararlı duruşları ile en büyük dayanağımız olan üyelerimize gösterdikleri destek ve güven için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. ‘denildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın