Kışlaçay Mahallesinde Arıcılık Kursu düzenlendi.

Arifiye İlçesi Kışlaçay Mahallesin’de  Arıcılık Kursu  Halk Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 72 saatlik arı yetiştiriciliği kurs belgesi verilmek üzere Kışlaçay Mahallesi okul binasında kurs düzenlendi. Ziraat Mühendisi olan İbrahim Hakan ERTURUL ’ın kurs öğretmenliği yaptığı kursa  arıcılığa yeni başlamak isteyenler dahil olmak üzere 1. kursa 30 kursiyer katıldı.Toplamda 30 kişi kursa kayıt yaptırdı […]

 Kışlaçay Mahallesinde Arıcılık Kursu  düzenlendi.

28.07.2020 - 11:51

Güncelleme : 28.07.2020 - 11:51

Arifiye İlçesi Kışlaçay Mahallesin’de  Arıcılık Kursu  Halk Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 72 saatlik arı yetiştiriciliği kurs belgesi verilmek üzere Kışlaçay Mahallesi okul binasında kurs düzenlendi.

Ziraat Mühendisi olan İbrahim Hakan ERTURUL ’ın kurs öğretmenliği yaptığı kursa  arıcılığa yeni başlamak isteyenler dahil olmak üzere 1. kursa 30 kursiyer katıldı.Toplamda 30 kişi kursa kayıt yaptırdı ve bunlardan 30 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Arifiye Halk Eğitimi Merkezi Kurumumuz Arifiye Halk Eğitimi Merkezine 17 km uzaklıktaki Kışlaçay Kurs Merkezinde açmış olduğumuz arıcılık kursu büyük ilgi gördü. Kurumumuz tarım ve hayvacılığı ön planda tutarak üreticilerimizi istihdama kazandırmaya devam ediyor.Tüketen değil,üreten nesillerin önünü açma yolundaki  kurslara öncelik vermekteyiz.Alanında uzman kurs öğreticimiz İbrahim Hakan ERTURUL ve kursiyerlere çalışmalarında başarılar dileriz.

Bu eğitim; arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı konularında bilgi ve becerileri kazandırmaya yöneliktir.

Konu Başlıkları: Bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık, arı sağlığı.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; sektördeki işletmelerde ve kendi işinde üretim ve yetiştiricilik yapabilirler.

Arı Yetiştiriciliği (Arıcılık) Kursu Sertifika Programımız toplam 72 saat olup, kurs içeriği şunlar:

  • Bal arısı ırkları
  • Koloni bireyleri ve düzeni
  • Mevsimsel bakım ve kışlatma
  • Bal üretimi
  • Diğer arı ürünlerinin üretimi
  • Ana arı yetiştiriciliği
  • Ballı bitkiler ve gezginci arıcılık
  • Arı sağlığı

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 72
ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
1. Her modül sonunda değerlendirme yapılmalıdır.
2. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır.
3. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.
4. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde
hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır.
5. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır.
6. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır.
7. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde;
1. Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında konu ile ilgili yayınlanmış modüllerden,
gerekli durumlarda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından
yararlanılır.
2. Yararlanılacak araç ve gereçler
· Kuluçkalık……
· Bal konteynırları
· Bal kutuları
· Şapka
· Önlükler
· Yüzü korumak için tül
· El demirlerine
· Kazanlar
· Şişeler

KIŞLAÇAY MAHALLESİNDE İLK DENEYİM OĞUL YAKALADILAR

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir. Oğul normal şartlar altında ilkbahar mevsiminde görülür. Oğul vermeye eğimli kovanda tarlacı arıların çalışma isteği azalır.İşçi arılar kovan ağızında birikmeye başlar.Kovandaki faaliyetler azalır. Dolayısı ile nektar toplama işlemi yavaşlar. Bu durum kovanda bal kaybına yol açar. Oğul dönemi Mayıs ile Temmuz ayların arasında olur genelde. Oğul verme döneminde kovandaki erkek arı sayısı artar.

ARICILIK KURSU BİTTİKTEN SONRA KURSİYERLER MANGAL YAPTI!

Kışlaçay Mahallesinde 72 Saatlik Arıcılık Kursu Gören Kursiyerler Eğitimi Tamamladıktan Sonra Bugün Akşam Üzeri Kışlaçay Okul Bahçesinde Mangal Keyfi Yaparak Hoş Sohbet Geçirdiler.Tüm Kursiyerler Mangalı Hazırlayan Rıdvan Sevinç’e Teşekkür Ettiler.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın