Vatandaşla buluşma, asayiş, güvenlik ve muhtarlar toplantısına katıldı.

Kaymakamımız Bekir DINKIRCI, Arifiye Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen vatandaşla buluşma, asayiş, güvenlik ve muhtarlar toplantısına katıldı. Kaymakamımız Bekir DINKIRCI’nın yanı sıra toplantıya; Kurum Amirleri, Mahalle Muhtarları ve ilgililer katılmışlardır. Toplantıda Kaymakamımız Bekir DINKIRCI; 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde okullarımızın okul içi ve okul dışı emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri konusunda hassas davranılmasına, okul kamera sistemlerinin […]

 Vatandaşla buluşma, asayiş, güvenlik ve muhtarlar toplantısına katıldı.

29.01.2023 - 20:45

Güncelleme : 29.01.2023 - 20:45

Kaymakamımız Bekir DINKIRCI, Arifiye Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen vatandaşla buluşma, asayiş, güvenlik ve muhtarlar toplantısına katıldı.

Kaymakamımız Bekir DINKIRCI’nın yanı sıra toplantıya; Kurum Amirleri, Mahalle Muhtarları ve ilgililer katılmışlardır.

Toplantıda Kaymakamımız Bekir DINKIRCI; 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde okullarımızın okul içi ve okul dışı emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri konusunda hassas davranılmasına, okul kamera sistemlerinin alınacak tedbirlerde önemli olduğunu, 8. ve 12. Sınıflara yönelik yetiştirme programları olmak üzere sınavlara yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilmesini özellikle 12.sınıflara yönelik kariyer ve mesleki yönlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesini, okullarda öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonun arttırılması istemişlerdir.

Kaymakamımız Bekir DINKIRCI, yeni dönemde başarının artırılması, okullarda eğitim öğretim çalışmalarının aksamadan devam ettirilmesi, bir okulun sosyal, kültürel ve akademik başarısının temelinde rehber öğretmenlere büyük bir görev düştüğünü belirterek rehber öğretmenlerin okulun diğer öğretmenleri ile diyalog halinde olmasını yapılan çalışmaların sadece rehber öğretmene bırakılmamasını, rehber öğretmenler koordinesinde her paydaşın mutlaka rehberlik çalışmalarının içinde yer alması gerektiğinin önemine vurgu yapmışlardır.

0-5 yaş arası insan beyninin %90 gelişmesinden dolayı okul öncesi eğitime önem verilmesi gerektiği, kitap okuyan insanların %40 daha fazla mukayese etme kabiliyetinin artmasında önemli olduğunu, okul öncesi eğitimin çocuklarımızın, sosyal ve duygusal gelişimini desteklediğini, ilköğretime geçişi kolaylaştırdığını, sosyalleşmelerine katkı sağladığını, öz bakım becerileri kazanmalarına yardımcı olduğunu, düzenli yaşama ve spor alışkanlığı kazandırdığını, kişilik gelişimlerine pozitif katkı sağladığını, gelişim süreçlerini yakından takip etme  imkânı verdiğini ifade etmişlerdir.

Benim Hobilerim Projesi ve Çocuklar Geleceğimizdir Projesi kapsamında her çocukların yeteneklerine göre ve ilgi duyacağı hobi edinmesi konusunda çalışmalara ağırlık verilmesini isteyerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Arifiye Çocukevleri Sitesi Müdürlüğü’nün koordinasyon halinde olmasını ifade etmişlerdir.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce okullarda ağız ve diş sağlığı ve diğer önleyici sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaların yapılması ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce okul kantinlerinde gerekli denetimleri yapmalarına, kolluk kuvvetlerince okul servislerinin denetlenerek, metruk binalar ile okul çevrelerinde rahatsızlık verecek kişilerin engellenmesi için muhtarlarımızla da koordineli çalışma yapılarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenmiştir.

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için mahalle giriş ve çıkışları başta olmak üzere yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili alanlara kamera güvenlik sistemlerinin kurulmasına, konunun ilgili kurumlara iletilmesi istenmiştir.

6284 Sayılı Kanun gereği, kadına yönelik şiddetle mücadelede “Sıfır Tolerans” ilkesi doğrultusunda gerekli hukuki, idari ve mali tedbirlerin alınmasına, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre iş ve işlemlerde ilgili kurum amirlerinin iş birliği içinde bulunarak projeler geliştirmesine, var olan projenin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa mahal vermeden gereğinin yerine getirilmesi istenmiştir.

237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin uygulanarak bu konuda Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesine göre hareket edilmesini şoför yoksa 1 Nisan 2006 Tarih ve 26126 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan taşıtları sürebilecek kamu görevlilerin belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri ile imza yetkileri yönergesinde belirtilen hususlara uygun olarak kamu araçlarının tasarruflu olarak kullanılması istenmiştir.

Süreli yazıların zamanında sonuçlandırılmasına, vatandaşlarımızın CİMER,4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun, 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında Sayın Kaymakamımız Bekir DINKIRCI tarafından araştırma, inceleme ve soruşturma konuları her yanı ve yönü ile açıklanarak konuya ilişkin güncel mahkeme kararları hakkında bilgi verilerek hizmet içi eğitim çalışması yapılmış, kurumların  benzer hizmet içi eğitimler yaparak kurumların bu konuda inceleme, araştırma ve soruşturma yapabilecek personel yetiştirmeleri istemişlerdir.

Kurumlarda dikey örgütlenme yerine yatay örgütlenmeye yönelik çalışmaların yapılarak kurum çalışanlarının yapmış oldukları iş ve işlemlerde daha fazla bilgi ve tecrübe sahibi olunması yönünde tavsiyede bulunmuşlardır.

Sayın Kaymakamımız Bekir DINKIRCI, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, iş birliği ve yardımlaşmanın artırılmasını istemişlerdir.

İlçemizde ekimi ve dikimi müsait olan kivi, ceviz, trabzon hurması, aromatik bitkiler, örtü altı sebze tarımı, lavanta ve biberiye üretiminin bilimsel araştırmalar çerçevesinde geliştirilmesi ve bu hususta Ziraat Fakültesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordineli çalışmalarına, Ziraat Bankasının üreticilere yönelik tarımı destekleyici kredi desteğinde bulunduğunu bilgisi verilmiş, TARSİM ve toprak tahlili uygulamasına önem verilerek mahalle muhtarlarının konuya gerekli önemi vermeleri istenmiştir.

Muhtarlarımızın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğümüze yönlendirerek ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli kolaylığın sağlanmasında istişare halinde bulunulması istenmiştir.

Kurum Amirleri ve Mahalle Muhtarları gündem ve kendi konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerini ifade etmesinin ardından toplantının son bölümünde, 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Disiplin Hükümleriyle ilgili ayrıntılı biçimde hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılmasının ardından toplantı sona ermiştir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın